Villkor

Resevillkor för linjetrafik
Kollektivtrafikmyndigheten Västernorrland (Din Tur),
läs mer

Resevillkor för skolskjuts
Sundsvalls kommun, läs mer

Resevillkor för beställningstrafik
Konsumentverket och Sveriges Bussföretag, läs mer

Avbokningsregler beställningstrafik
Avbokning >21 dagar före avresedatum 0 % av pris
Avbokning 14-21 dagar före avresedatum 25 % av pris
Avbokning 8-13 dagar före avresedatum 50 % av pris
Avbokning 0-7 dagar före avresedatum 75 % av pris

Hittegods
Bussgods

Telefon: 076-792 32 17, vardagar 09.30-11.30