Vision/Mission

Vårt familjeföretag erbjuder trygga och angenäma resor för många människor i ett hållbart samhälle.

Historia

Träpatronen Transport & Turism är ett familjeföretag i andra generationen och började utföra person- och mjölktransporter 1970. Företaget grundades av vår pappa och hette då Ola Westerlunds Åkeri och fanns i Sodalen. Sträckan som trafikerades var Sunnansjö-Sundsvall 4 dagar i veckan. Några år senare startades godslinjen Sundsvall-Kälarne två dagar i veckan.

Trafiken 1970 startade med ett fordon, en kombinerad buss och lastbil (Skvader) som transporterade personer, mjölk, foder och annat gods. 1978 införskaffades första lastbilen. År 2005 gick sista transporten med ett kombinerat fordon. Fordonet byggt 1987 hade plats för 20 passagerare, 8 000 liters mjölktank samt godsutrymme för två ton bussgods.

År 2009 genomfördes generationsskiftet då vi tog över företaget efter vår pappa.

I dag är vi 11 årsanställda och erbjuder persontransporter med 11 bussar. Vi utför linjetrafik och skolskjutsar i Sundsvalls kommun samt beställningstrafik inom Norden. Viss godstrafik utförs för Bussgods.

Kontoret finns idag i Hov och de tre garagen är belägna i Hov, Liden och Sodalen.

Kvalitet

För att nå vår vision och leva upp till vår mission arbetar vi systematiskt med kunduppföljningar, arbetsmiljö, fordonskontroll, händelserapportering och har en nollvision avseende säkerheten. Vi strävar efter att alltid ha täta dialoger med anställda, kunder och leverantörer i syfte att förebygga oönskade händelser.

Barnens perspektiv är viktiga i vår verksamhet då vi utför skolskjutsar och resor med många idrottsföreningar. Här träffar vi eleverna direkt i skolorna för att de ska kunna komma med synpunkter och få svar på frågor.

Välkommen ombord till den goda resan!

Cathrine & Tommie