Välkommen till Träpatronen!

Träpatronens medarbetare hälsar Er Välkommen ombord!

 

Drakcupen 2021

Vi transporterade glada fotbollsungdomar i Sundsvall augusti 2021, se filmen!

Om oss

Vi erbjuder persontransporter med 11 bussar. Vi utför linjetrafik och skolskjutsar i Sundsvalls kommun samt beställningstrafik inom Norden.

För att nå vår vision och leva upp till vår mission arbetar vi systematiskt med kunduppföljningar, arbetsmiljö, fordonskontroll, händelserapportering och har en nollvision avseende säkerheten. Vi strävar efter att alltid ha täta dialoger med anställda, kunder och leverantörer i syfte att förebygga oönskade händelser.

Barnens perspektiv är viktiga i vår verksamhet då vi utför skolskjutsar och resor med många idrottsföreningar. Här träffar vi eleverna direkt i skolorna för att de ska kunna komma med synpunkter och få svar på frågor.

Välkommen ombord till den goda resan!

Cathrine & Tommie

Kontakta oss

Måndag - Fredag 09-14

0692-301 00

Resor 2021

Medelpad

Upplev Medelpad

Hälsingland/Gästrikland

Upplev Hälsingland/Gästrikland

Jämtland

Upplev Jämtland

Ångermanland

Upplev Ångermanland