Välkommen till Träpatronen!

Träpatronens medarbetare hälsar befintliga och nya kunder ombord!
Nya bussen sätts i trafik vecka 26 2020.

Om coronaviruset COVID 19:

Ta del av vår information, läs mer
Information från Din Tur, läs mer

 

Vi erbjuder persontransporter med 11 bussar. Vi utför linjetrafik och skolskjutsar i Sundsvalls kommun samt beställningstrafik inom Norden.

För att nå vår vision och leva upp till vår mission arbetar vi systematiskt med kunduppföljningar, arbetsmiljö, fordonskontroll, händelserapportering och har en nollvision avseende säkerheten. Vi strävar efter att alltid ha täta dialoger med anställda, kunder och leverantörer i syfte att förebygga oönskade händelser.

Barnens perspektiv är viktiga i vår verksamhet då vi utför skolskjutsar och resor med många idrottsföreningar. Här träffar vi eleverna direkt i skolorna för att de ska kunna komma med synpunkter och få svar på frågor.

Välkommen ombord till den goda resan!

Cathrine & Tommie

Kontakta oss

Måndag - Fredag 09-14

0692-301 00

Resor 2020

 Sommarens pilgrimsvandringar

28 juni – 08.30 från Navet HPL B till Selånger kyrka. Vandring till Matfors/Tuna

5 juli – 08.15 från Navet HPL B till Tuna kyrka. Vandring Sörnedansjö till Stöde

12 juli – 08.00 från Navet HPL B till Stöde kyrka. Vandring till Bodaborg

19 juli – 07.30 från Navet HPL B till Torps kyrka. Vandring till Ljungaverk

26 juli – 07.00 från Navet HPL B till Forum Ljungaverk. Vandring till Borgsjö

Bussen skyltad ”Pilgrim 20”

Läs mer om evenemanget och boka plats.

 

Medelpad

Upplev Medelpad

Hälsingland/Gästrikland

Upplev Hälsingland/Gästrikland

Jämtland

Upplev Jämtland

Ångermanland

Upplev Ångermanland